Forside  
Klubben  
Racens historie  
Danske Landhøns  
Luttehøns  
Danske dværg-landhøns  
Lutte - dværge  
At holde Landhøns  
Opdrættertips  
Gamle Danske Husdyrracer  
Klubinformation  

   Luttehøns

Også her er hjemstedet Danmark og racen er en endnu ældre afart af den almindelige Danske Landhøne. Den blev opdrættet i flere lokalområder, især på Fyn og Samsø, om end af en noget forskelligartet type, blot det tilfælles, at de var lavbenede, og dermed havde en ludende gang, hvad der har givet racen navn.

Luttehøns har en sammentrængt krop, der er endnu mere kompakt end nævnt under den almindelige landhøneform. Kroppen er dybere, især bagtil, men også brystpartiet må være dybt for at give det rette helhedspræg. Kroppen er kraftigere og bæres vandret. Luttehønen er mere rolig i sine bevægelser og flyvelysten er heller ikke så stor. På grund af de lave ben er den i regelen kun lidt skrabende, selv om den er en flittig fodersøgende høne. Den lægger hvide æg, og mindstevægten for rugeæg er 58 g.

Luttehøns er i virkeligheden landhøns med en bestemt arvefaktor for korte ben ("luttegen"). Denne arvefaktor betyder, at når man avler med lutter på lutter, vil 25 % af kyllingerne i de befrugtede æg dø. 50% af de befrugtede æg vil blive til levedygtige lutter, medens de sidste 25 % vil blive almindelige højbenede dyr.
Krydses lutter og landhøns vil ingen kyllinger dø i ægget på grund af denne arvefaktor (letalgenet). 50 % af kyllingerne bliver til lutter, og 50 % bliver højbenede. Man skal dog huske på at luttehøns og landhøns typemæssigt er noget forskellige.

Vægt: Hane: 2,25 kg
Høne: 2,00 kg


   Brune luttehøns


Racekendetegn :

(uddrag fra Skandinavisk Fjerkræ-standard)


HANE OG HØNE: Løbene er ganske korte - kun få cm. lange - medens tæerne er af betydelig længde, kroppens stilling lidt mere plump og vandret, en smule bredere og let foroverbøjet, men i øvrigt som foreskrevet for den almindelige danske landhøne, hvorfor denne standard i det væsentlige følges.

A-fejl: for spinkel, smal og forfinet krop med manglende dybde og kropsfylde, manglende dybde af gumpe- og dunparti - for lange løb og for korte ikke velspredte tæer.

Fejl: mindre fejl i forhold til foranstående.

Farver: som beskrevet for Danske Landhøns

 
   Brune lutter      Sort luttehøne

Til side top

 WebDesign