Forside  
Klubben  
Racens historie  
Danske Landhøns  
Luttehøns  
Danske dværg-landhøns  
Lutte - dværge  
At holde Landhøns  
Opdrættertips  
Gamle Danske Husdyrracer  
Klubinformation  

   Danske dværg-landhøns

I umindelige tider har der eksisteret "brune dværghøns" i Danmark. I gamle udstillingskataloger kan man se dem opført som: "Danske Dværghøns", "Brune Landdværge" m.v., uden at nogen dog havde interesseret sig væsentligt for at stadfæste et fælles racepræg for disse små høns.
I 1952 sker der dog noget nyt, på trods af et forsvindende lille medlemstal i Landhønseklubben i denne periode. Ved generalforsamlingen dette år drøftede man muligheden for at få fremavlet en rigtig dansk landhøne i dværgform, og man blev enige om at opfordre medlemmerne til også at tage dette arbejde op. Der kom først rigtig gang i denne opfordring nogenlunde samtidigt med stiftelsen af den nuværende specialklub i 1967.
Ud over dette kender vi ikke ret meget til Danske dværg-landhøns oprindelse. Den form som man i dag tilstræber er en bantamisering (formindskelse) af den store race. Man kan ikke udelukke den mulighed at der i tidens løb er sket nogen indkrydsning af tyske Dværghøns.

Den Danske dværg-landhøne er en lille let dværghøne med elegant, let knejsende holdning, og med raske livlige bevægelser. Kroppen er valseformet og ret fast. Hønsene kan blive ganske fortrolige og omgængelige, og er flittigt fodersøgende. Dværg-landhøns lægger hvide æg, og rugeæg bør ikke veje mere end 30 g.

Vægt: Hane: 800 g
Høne: 700 g


   Brune Danske dværg-landhøns

Racekendetegn :

(uddrag fra Skandinavisk Fjerkræ-standard)

Denne er helt i overensstemmelse med det for Danske Landhøns, stor race beskrevne.
Dog med behørig hensyntagen til de særligt stillede krav til fordværgede racer.


   Dværghøns i haven

Til side top

 WebDesign