Forside  
Klubben  
Racens historie  
Danske Landhøns  
Luttehøns  
Danske dværg-landhøns  
Lutte - dværge  
At holde Landhøns  
Opdrættertips  
Gamle Danske Husdyrracer  
Klubinformation  

   Gamle Danske Husdyrracer

Interessen har i de senere år været stigende for at bevare de gamle danske husdyrracer. Denne interesse bunder både i de gamle racers kulturhistoriske betydning, men også i de gamle racers produktionsmæssige betydning i dag og som genressource i fremtiden.

Specialklubben for Danske Landhøns bidrager aktivt i dette bevaringsarbejde, og selvfølgelig da med fokus på vor nationalrace Danske Landhøns og dennes varianter.

Specialklubben for Danske Landhøns har af NaturErhvervstyrelsen under Fødevareministeriet fået støtte til at sikre en genbank af Danske Landhøns. Sammen med en række avlere af Danske Landhøns har vi registreret en antal bevaringsværdige stammer, hvor der udover det for racen typiske lægges vægt på at bevare landhønsenes oprindelige egenskaber. Det er rugevne, rimelig lægning af velformede hvide æg og evnen til at opbygge resistens mod de almindeligst forekommende fjerkræsygdomme.

Hvis du er interesseret i, at din stamme store brune Landhøns kommer til at indgå i bevaringsarbejdet, vil vi gerne have, at du kontakter et af bestyrelsesmedlemmerne:

 

 


Til side top

 WebDesign